dnia | tygodnia | miesiaca | roku

Ulotka wyborcza

2014-10-28 23:00:37

Niebawem do mieszkańców Gminy Skarbimierz trafi ulotka wyborcza kandydatki na wójta gminy Genowefy Prorok. Zawiera krótki opis kariery zawodowej oraz najważniejsze punkty programu wyborczego.

 

Genowefa Prorok w programie wyborczym wyraźnie zaznacza, że nie zamierza łączyć gminy Skarbimierz z miastem Brzeg. Jej zdaniem obie jednostki samorządu terytorialnego powinny współpracować ze sobą i wykorzystywać wspólny potencjał. Stawia też na wykorzystanie funduszy europejskich z korzyścią dla mieszkańców gminy.

Środki z funduszy europejskich mogły by być przeznaczone na fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, rozwój gospodarstw rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, czy na tworzenie i rozwój własnej działalności gospodarczej.

Według programu uporządkowania wymagają sprawy związane z gminną oświatą. Do stycznia 2012 roku, czyli do momentu, kiedy Genowefa Prorok była dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu, szkoła pozyskiwała środki z funduszy europejskich, a poziom nauczania przewyższał średnią powiatową i utrzymywał się na poziomie średniej wojewódzkiej. Od tamtego czasu w GZS w Skarbimierzu zmieniło się dwunastu dyrektorów, a gmina płaci odszkodowania za nieprawne zwolnienia z pracy dyrektorów i nauczycieli.

Genowefa Prorok stawia też na bezpieczeństwo w gminie. Od powodzi w 1997 roku i zagrożenia powodziowego w 2010 niektóre odcinki wałów przeciwpowodziowych w dalszym ciągu nie zostały naprawione i wymagają remontu. Jako wójt gminy będzie zabiegać o środki na remont wałów i zabezpieczenie mieszkańców.

Ważnym punktem w programie jest dostępność urzędu dla mieszkańców gminy i dostosowanie godzin urzędowania bez dodatkowej pracy dla urzędników, ale tak aby mieszkańcy mogli skorzystać przynajmniej raz w tygodniu z wydłużonego czasu pracy urzędu.

Dużo miejsca w programie zajmują też sprawy, które od wielu lat czekają na uporządkowanie. Jedną z nich jest zagospodarowanie basenu w Skarbimierzu-Osiedlu. To obiekt wymagający pilnego remontu.Zagospodarowania wymaga też budynek po szkole rolniczej w Żłobiźnie.

Według Genowefy Prorok, kandydatki na wójta gminy Skarbimierz, gmina powinna być wspólnotą mieszkańców, a wójt i urząd gminy mają służyć pomocą w zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Chce ona kontynuować to, co dobre na drodze dialogu i konsultacji społecznej.

 

Kliknij na zdjęcie poniżej - przeczytaj program.

 

Przeczytano: 5156 razy

Dołącz do
swoich znajomych!