dnia | tygodnia | miesiaca | roku

Genowefa Prorok - kandydatka na wójta Gminy Skarbimierz

2014-10-23 14:54:04

Szanowni Państwo

Do 2012 roku byłam dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu. Obecnie pracuję na stanowisku dyrektora wykonawczego Komendy Głównej OHP w Warszawie. Ukończyłam studia historyczne (mgr historii) w Opolu, studia podyplomowe z zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim, zdobyłam dwa stopnie zawodowe  zarządzania oświatą, ukończyłam studium prawa europejskiego w Łodzi i studiuję obecnie na Uniwersytecie Opolskim filozofie i etykę. Za swoją pracę bardzo często byłam nagradzana: Nagroda Kuratora Opolskiego, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Srebrny Medal Opiekuna  Miejsc Pamięci Narodowej oraz Złoty Krzyż Zasługi. Wszystkie nagrody i wyróżnienia związane były z moją pracą na rzecz gminnej oświaty i dzieci.

Z Gminą Skarbimierz związana jestem od 1996 roku. To tutaj przez 16 lat zarządzałam gminnymi szkołami. Zdobywałam dodatkowe środki  na rozwój bazy, remont budynków, wyposażenie, termomodernizację i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Pisałam wnioski i programy oraz pozyskiwałam środki unijne. Zabiegałam o budowę obiektów szkolnych i sportowych. Razem z rodzicami uczniów zabiegaliśmy o budowę i otwarcie gminnego gimnazjum. Wprowadziłam oświatę w Skarbimierzu w XXI wiek z nowymi technologiami informatycznymi. Bardzo dobrze znam środowisko, poszczególne sołectwa, oczekiwania i problemy mieszkańców Gminy Skarbimierz.

 

Genowefa Prorok

 

Program Wyborczy

 

Najważniejszy jest CZŁOWIEK

1. Najważniejszy jest człowiek i działania Gminy  muszą iść w takim kierunku, aby każdy mieszkaniec  w bogatej Gminie Skarbimierz mógł to pozytywnie  odczuć:
- pozyskiwanie środków unijnych w rozdaniu 2014-2020 na cele społeczne (fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich), odnowę wsi, ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój gospodarstw  rolnych, małych i średnich przedsiębiorstw, na tworzenie własnych działalności (np. agroturystyka, fryzjerstwo, mała gastronomia, itp.);
- maksymalne wykorzystanie  środków unijnych;
-  mniej kredytów komercyjnych zaciąganych przez Gminę i mniej  penetracji kieszeni podatników;
-  utworzenie w Gminie  inkubatora przedsiębiorczości;
- pomoc rolnikom w przygotowywaniu wniosków o środki unijne;
- utworzenie poradnictwa prawnego dla mieszkańców Gminy Skarbimierz;
- informatyzacja urzędu w kierunku usług dla mieszkańców;
- internet w każdym domu.

2. Uporządkowanie spraw  związanych z funkcjonowaniem gminnej oświaty:
- uporządkowanie problemów GZS w Skarbimierzu i pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych na zajęcia dodatkowe dla uczniów (języki obce, sportowe, zajęcia kulturalne… wg potrzeb);
- zwiększenie dostępności do przedszkoli gminnych również dzieci najmłodszych;
- utworzenie żłobka gminnego.

3. Podniesienie bezpieczeństwa, budowa chodników we wszystkich miejscowościach oraz dróg i oświetlenia na nowych osiedlach, interwencje w sprawie umocnienia wałów przeciwpowodziowych.

4. Uaktualnienie i uporządkowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Podniesienie jakości wody pitnej doprowadzanej do gospodarstw domowych.

6. Zagospodarowanie basenu i terenu rekreacyjnego  w Skarbimierzu Osiedlu.

7. Zagospodarownie obiektów po szkole w Żłobiźnie (żłobek i przedszkole całodobowe,  centrum biblioteki multimedialnej, miejsce na działania społeczne i stowarzyszeniowe,  poradnictwo dla mieszkańców).

8. Przemyślane inwestycje w każdej miejscowości i równe traktowanie sołectw w dostępie do środków nie tylko wirtualnych, ale realnych.

9. Dostosowanie pracy urzędu do potrzeb mieszkańców (w tym  informatyzacja usług).

10. Uzgadnianie w społecznym dialogu nowych i oczekiwanych inwestycji gminnych.  

11. Mniej procesów sądowych, a więcej dialogu i konsultacji społecznej.

12. Nie będzie łączenia Gminy Skarbimierz z miastem Brzeg. Obie gminy mogą i powinny funkcjonować na zasadzie współpracy.

Gmina jest wspólnotą mieszkańców, a wójt i urząd gminy ma służyć w zaspokajaniu wspólnych potrzeb mieszkańców z kontynuacją tego, co dobre, na drodze ewolucji i rozwoju, a nie rewolucji.

Przeczytano: 3216 razy

Dołącz do
swoich znajomych!